Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Clark

Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Clark

  • Clark
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Clark

CLARK 3-Wheel Sit-down Electric Forklift 

Specifications

Model

TMX13

TMX15s

TMX18

TMX23

Power Type

AC48V

AC48V

AC48V

AC48V

Capacity (kg)

1250

1500

1800

2300

Load Center (mm)

500

500

500

500

Max Fork Height (mm)

3073

3073

3073

3073

Right Angle Aisle (mm)

1722

1722

1885

1933

Mast Height (OHL) (mm)

2108
(2 Stage)

2108
(2 Stage)

2108
(2 Stage)

2108
(2 Stage)

Free Lift (mm)

109

109

109

109

Turning Radius (mm)

1356

1356

1519

1628

Standard Features of 3-Wheel Electric Lift Truck

Solid Tires


Rear View Mirror


2 Adjustable Headlights


Stop / Taillight / Turn Signal


Amber Strobe Light


Reverse Alarm


Seat Switch


Rear Combi Lights

Nội dung đang được update